2007/Nov/30

 

หน้าอย่างฉัน

ฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวัน
อย่าฝัน...ให้มันเกินไม่มีทาง
แต่หัวใจมันยังไม่ยอม

ก็มันรัก..

ถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจ
ถึงแม้จะมีใครเค้าทุ่มเท..ให้เธอ
มากกว่าคำว่ารักจากคนนี้
คนอย่างฉันมันก็ดีแต่รักเธอ

ถ้าหากเธอคิดว่าฉันยังไม่ดี
ไม่สมศักดิ์ศรีของชีวิตเธอ
ก็ออกไปค้น ไปหา ให้มันเจอที่เธอฝัน


แต่ถ้าวันไหนเธอเห็นความเป็นจริง
ว่าสิ่งที่เธอต้องการคือหัวใจ
ก็กลับมาหาคนที่รักเธอเกินใคร..

คนอย่างฉัน


กลับมาหาคนที่รักเดียวใจเดียว..

อย่างฉัน...

 

 

edit @ 30 Nov 2007 16:41:20 by joshure

edit @ 30 Nov 2007 16:43:16 by joshure

edit @ 30 Nov 2007 16:43:55 by joshure

Comment

Comment:

Tweet